Lärning genom gärning / KY Projektledning Inriktning Spel

en lärarblogg för utbildningen Projektledning inriktning spel

Archive for the ‘spel’ Category

unikitet och kreativitet — what is it good for?

with one comment

Detta lilla inlägg kan tyckas en smula modfällt och pessimistiskt. Men med den drucknes envishet så vill jag hävda att mina negativiteter är bra exempel på kristallklar, objektiv realism och inget annat (frågan är om jag behöver en ironisk smiley här eller om ni fattar ändå…). Jag säger: ”unikitet och kreativitet — what is it good for?”

Unikitet och kreativitet säljer bara lite sådär. Ibland händer det att jag säger ”fy fan vilket grymt upplägg”, eller ”vilken kool idé”, eller till och med ”schyssta spelmekaniker jag inte sett förut”. Men vem förutom jag bryr sig? Jag är speldesigner och jag äter speldesign till frukost. Mina krav på det jag inmundigar blir också därefter. Min vardag blir grå och innehållslös om jag skall tugga arkanoidkloner, plattformspel och shootemup som jag sätt tusentals gånger förut. Havregryn utan vatten. Men det är min vardag, inte alla andras.

Det verkar, som sagt, inte vara uppfattningen för resten av världen — i synnerhet inte när det gäller oberoende spelmakare och advergame- och reklamspelsindustrin. Det är viktigt poängtera att jag inte lägger någon värdering i detta. I många fall är kreativitet och nytänkande inte den bästa sättet att vinna dina åhörares gunst. I många pedagogiska sammanhang kan det vara en ren fördel att använda sig av ett underliggande system som deltagarna känner till sedan tidigare. Detta verkar även gälla i andra sammanhang. Jagreggade ett konto på yoyogames — gänget som tagit över licensen för GameMaker, en drag and drop-programvara för spelskapande. På deras portal finns ett imponerande utbud, närmare bestäm över 700 sidor spel. Det de har gemensamt, förutom att de är skapade med nämnda programvara, är att de mestadels är skapande av amatörer. När jag betraktartio-i-topp-listan så är det slående vad lite oerhört få nya uppslag som jag ser. Anledningar till detta kan vara många.

Kreativtet, unikitet och nyskapande går som en röd tråd genom min tillvaro. Musik, film, spel värderas alla utifrån hur det, för mig, upplevs som unikt och därigenom bra. Jag börjar inse, på ålderns höst, att resten av världen inte fungerar som jag. Som kreatör är du intresserad av skapa något som skiljer sig från andras skapelser på något sätt. Annars är du plagiatör och inte en kreatör. Hemska tanke. För användaren är detta skit samma. Ingen är upprörd över att coverbandet inte skrivit sina låtar själva. Du dansar, halvfull och skitglad till det som du upplever är din låt. Det är innehållet som spelar roll inte bäraren av innehållet. Samma sak gäller casualspel på webben. ”Coolt! ett tetrispel — jag älskar tetris”. Att spela spel handlar i huvudsak om enas om en uppsättning regler och sedan följa dem. Om du redan känner reglerna sedan tidigare är det troligare att du börjar spela. Därför använder sig gärnareklamspelmakare av redan existerande koncept. Unikitet är för andra kreatörer — likformighet är för konsumenter.

Men yoyo-games är inte reklamspel, inte pedagogiska spel — det är spel skapade av personer som inte haft några begränsningar. Kravspecen har troligtvis sett ut som ”Wow, man kan göra spel, lets do it!”. Här kommer en annan egenhändigt ihopsnickrad naturlag: fria händer hämmar kreativiteten och leder till att kreatören plockar ur sin egen ryggsäck snarare än att hitta på intressanta lösningar på externa problem.

Detta till trots så kvalar spelet Cubic Condondrum in som ett bra exempel på något som både är kreativt, lite nyskapande och ändå lätttillgängligt. Det är helt enkelt skapat både för kreatören (jag) och konsumenten (någon annan). Kolla in det på denna adress.

Läs fler bloggar om: , ,

Annonser

Written by Ola Janson

mars 31, 2008 at 9:19 f m

Publicerat i reklamspel, spel

Flimmer

with one comment

Jag kommer att delta i en paneldebatt om datorspelbranschen på unga atalante i kväll. Så här står det på deras hemsida.

”Atalante ger sig åter igen in i TV-spelens värld och fokuserar på produktion av TV-spel med inbjudna gäster. Vad finns det för nya trender på TV-spelsmarknaden just nu? Hur står sig Sverige gentemot resten av världen? ”

Kom gärna och titta.

Andra bloggar om:

Written by Ola Janson

mars 5, 2008 at 9:03 f m

Publicerat i spel

Blogguppgift till Tisdag, Schema och annat

leave a comment »

Om du har LiA så titta längre ner… eller vänta lite. Du kanske faktiskt behöver läsa detta ändå.

Kolla powerpointen här

det ser ljusare ut nu...

Under måndagen hade vi en liten workshop i LiA-sökande. Första delen gick ut på att tillsammans fundera ut vad som, av samtliga upplevdes som ett problem och hur man skulle lösa det. Detta blev resultatet:

Problem –> Lösning
Vad vill jag hålla på med? –> Definiera ett tydligt mål för varför du söker LiA utan att sätt för tydliga begränsningar för dig själv.

Vad kan jag? –> gör en lista i bloggen på vad du kan. Jag kan, osv. Listan skall vara enkel och gångbar på det stället där du söker.

Vilka kanaler för kommunikation skall jag välja? — > Ring och/eller besök företagen du vill ha LiA på i värsta fall maila.

Vilka vill jag jobba med? –> Hör med tidigare studenter som gjort LiA.

Hur förklarar jag varför företaget skall ta emot just mig? –> Visa en framåt attityd. Var väldefinierad — vi är unika och kreativa.

Hur förklarar jag vad utbildningen går ut på? –> Du behöver inte förklara allt, ge dem utbildningen i stora drag. Fokusera på det som verkar vara relevant för arbetsplatsen.

Hur gör man när man är feg och har svårt att få tummen ur? –> Göra listor, förbereda sig väl, ta hjälp av någon du känner.

Hur gör man för att hitta rätt, för att söka? –> primärt dina personliga nätverk, sekundärt Eniro och hitta på internet. Dörrknackning är inte att förkasta!

Hur säljer man sig själv? –> Förbered dig genom att skapa ett hisstal som du snabbt kan berätta. En presentation av vad du läser och vad gör som går att förklara på under 2 minuter.

Hur löser man LiA på annan ort? –> genom att kolla bland vänner. Blocket har massor av att hyra-annonser för billiga rum under en kortare period.

Därefter diskuterade vi vad vi konkret skulle göra för att tillsammans på bästa sätt inbringa så många LiA-platser som möjligt. Vi kom fram till följande:

Vi skall samla all information på ett ställe. Vi enades om att använda ett google.spreadsheet och där tillsammans lägga upp allt arbete. Om du inte var med på lektionen och inte har lia — maila mig den adress som du använder mest så lägger jag med dig som medkreatör på dokumetet.

Alla ansåg att det vara av största vikt att informationen var dagsfärsk och att folk i båda klasserna verkligen gick in och uppdaterade informationen.

Vi diskuterade att vissa skulle börja söka LiA-platser rent generellt för samtliga studenter istället för att bara söka till sig själva. Detta för att arrangörens behov inte säkert passar dig men kanske någon av dina klasskamrater. Det ansågs också lättare att sälja in någon annan (eller annat) än sig själv. Vi kommer diskuter detta mer på Onsdag.

Vi enades också om att det är i gruppens intresse att alla skriver in vad de är intresserade av och vad de helst vill ha för att man skall kunna hjälpa varandra. Detta skall vi fortsätta med på Onsdag.

Blogguppgift för folk utan LiAplats

Till imorgon skall du skriva en lista på tre saker som du kan och tre saker som du är. Jag använder mig själv som exempel:

Jag kan undervisa
Jag kan speldesign
Jag kan projektleda

Jag är kreativ
Jag är rolig
Jag är smalare än jag var innan

Den förstnämnda kategorin handlar i första hand om färdigheter och den andra
om egenskaper.

Del två av uppgiften blir att dokumentera det telefonmanus som vi skapade efter lunch. Skriv det steg för steg och gör en kort reflektion över innehållet.

Blogguppgift för 06:or som har LiA-plats

För er som redan fixat er LiA-plats så följer en enkel uppgift. Ni skall till på Tisdag hitta två spel som av någon orsak suger. Ett skall vara på internet (och gå att spela) ett skall finnas i verkligheten och skall gå att ta med sig på Fredag. Blogga om dessa spel och förklara kortfattat varför dom suger.

Schema för 06 och 07

Tisdag:
10:00-12:00 För er som inte har LiA kommer Sven Gratzl från matchningsenheten och utvärderar era telefonmanus. Vi kommer sedan att formera oss ytterligare runt arbetet med att få lia-platser.

13:00-16:00 Aktivt sökande av LiA-plats, i grupp och individuellt.

För er med LiA-plats så kommer jag dela ut valda kapitel ur en bok och följa upp på blogguppgiften till Fredag

Jag delar ut en blogguppgift till alla 07:or som skall vara inne fredag.

Onsdag
09:00-12:00 Schemalagt aktivt LiA-sökande.

Efter lunch åker jag till Stockholm

Torsdag Fria studier (jag är i Stockholm)

Fredag

09:00-14:00 med uppehåll för lunch. Doktor Spels workshop. Vad gör ett spel dåligt och hur botar man det.

Det var allt och lite till.

Läs andra bloggar om:
Written by Ola Janson

januari 7, 2008 at 3:22 e m

Reklambyråskolan

leave a comment »

För en tid sedan höll jag en föreläsning för reklambyråskolan om spel och reklam. Här följer den powerpoint som jag drog under föreläsningen.

I stora drag handlar den om:

  1. Vad är ett spel?
  2. Varför skall man använda spel i markandsförande syfte?
  3. På vilket sätt skapar man den bästa relationen mellan varumärke och användare?

Andra bloggar om:Written by Ola Janson

januari 3, 2008 at 9:52 f m

Höstterminsplanering

with one comment

Jag är mitt uppe i förberedandet av en ny delkurs på spelarkitektur. Den kommer att handla om hur man använder spel och aspekter av spel för att som prestationshöjande, motivationshöjande och beteendeförändrande motor i sammanhang som betraktas som allt annat än spel. De används idag i marknadsföringskampanjer, lärande sammanhang och generellt systembyggande. Jag anser att det inte är en slump att man får poäng på ebay och att samla vänner i last.fm, myspace eller linkedIn nästan känns som att samla på hockeybilder eller magickort. Det handlar om att locka människor att spela tillvaron utan att de själva uppfattar att de spelar ett spel.

Vi kommer att ge oss in på teorier lanserade av Amy Jo Kim. Jag har bara läst Amy Jo Kims blogg och lite av hennes föreläsningsanteckningar. Jag skall skriva ut delar av hennes bok idag och inmundiga som kvällslektyr.

Jag har just läst Convergance Culture av Henry Jenkins. Enligt min medieforskande kollega Henrik används även uttrycket Konvergenskultur i den akademiska världen, något som för mig var helt obekant innan jag läste boken. Så här lyder Henry Jenkins definition av begreppet:

”where old and new media collide, where grassroots and corporate media intersect, where the power of the media producer and the power of the media consumer interact in unpredictable ways.” (Jenkins, H. (2006). Convergence Culture. New York: New York UniversityPress. ”Introduction,”

Spännande, inte sant?

Annars har jag spenderat sommaren med att (förutom att ta hand om mina barn och solat och badat) att spela två ytterligheter: Grand Tourismo 4 och det abstrakta spelet Gipf. Jag anser mig vara kung på båda med den drömmen brukar slås i kras så fort jag spelar mot någon annan.

En generell datorparanoia har dessutom drabbat mig. Jag litar inte på min egen hårddisk – väldigt få hårddiskar faktiskt – kanske tack vare att jag har två små barn (2 och 4) som gärna lägger sand och i min dator och ritar med kulspetspenna på min skärm. Jag laddar därför upp mina dokument på google docs and spreads. Det gör dessutom att jag har tillgång till mina dokument oberoende dator – dock i allra högsta grad beroende av Internet

Att jag är musikintresserad kan inte undgått någon (kolla i listen till höger längst ner). Last.fm är min nya musikhemvist. Maken till genialiskt musiktjänst får man leta efter. Likt en frikyrkopastor försöker jag värva mina vänner till denna underbara musikvärld.

Dörrarna till spelarkitektur står fortfarande på vid gavel. Vi vill har ännu plats för ett par studenter till. Sök och vi kommer ta din ansökan i beaktning. Har du frågor så hör av dig till mig eller Johan (telefonnummer finns om du ringer academedia).

Allt för mig just nu

Ola

Andra bloggar om: , , , , ,

Written by Ola Janson

juli 31, 2007 at 8:14 f m

Publicerat i spel, spelarkitektur

Tre kortspel

leave a comment »

Detta blir ett kort. Jag lovar.

1. Get the Glass
Först skall ni kolla lite på denna massiva mjölkdrickarkampanj från andra sidan atlanten.

Bilder från arbetet med spelet och sedan själva spelet


Snyggt och så är det en tärning med. I like.

2. The Amen! Game

Detta underbara kristenbingot från 70-talet får mig att sträcka armarna mot himlen och be. Snacka om beteendeförändrande spel. Läs mer om det här.

3. Swastika
Spelet släpptes 1907 i usa långt innan symbolen besudlades av ett världskrig och en kille med knasig mustasch. Läs mer om spelet här.

På spelarkitektur spelar speltypen (kortspel, datorspel, brädspel, game show etc) mindre roll. Alla spel har i stort sett samma designprocess.

Ola

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Written by Ola Janson

april 26, 2007 at 9:27 e m

Publicerat i designprocess, spel

Genus och spel

leave a comment »

På spelarkitektur driver vi en tes ganska hårt: alla spelar spel. Ok, alla spelar inte PS2 eller spenderar timmar i WoW men kanske en liten session framför Jeopardy, löser ett sudoku eller knåpar på ett korsord då och då. Mänsklig kultur är fullkomligt perforerad av spel och lekar. Det är ett sätt att kommunicera, samverka, mäta krafter och i vissa fall fullkomligt haverera mänskligt liv (spelmissbruk etc). Hurvida detta är spelens fel eller något annat lämnar jag för tillfället osagt. Fråga dig själv om du känner någon som är helt ointresserad av att spel och de aktiviteter som skapas runt spel. Jag tror att det är väldigt få.

Alla som någon gång ägnat sig åt att göra en målgruppsanalys vet att det kan vara vanskligt att t ex ”vi vänder oss till tjejer och kvinnor i alla åldrar”. Kvinnor är trots allt hälften av mänskligheten och deras identitet utgörs av mer än bara det faktum att de är kvinnor. Kvinnlig kultur är inte ett fenomen skilt från allt annat – det är sammanvävt med massor av andra sociala kopplingar. Jag är av den fasta övertygelsen att könet till väldigt stor del är en social konstruktion. Den del som är förutbestämd och genetisk kan jag ändå inte råda över så den lämnar jag därför därhän. Vad innebär det då att kön är en social konstruktion? Det väsentliga i det försanthållandet är att det finns ett hopp om förändring. Vår kultur är inte huggen i sten – saker ser inte ut idag som de gjorde för femtio år sedan. Kulturen går att forma, genom att vi människor väljer hur vi vill verka i den. Därför tar jag det för högst sannolikt att kvinnlig spelkultur kommer att förändras avsevärt under de närmaste åren. Precis som det faktiskt förändrats åren som var innan detta.

Det finns dock, i min mening, goda krafter som hjälper till att skynda på förändringen. Ett av dem är Super Marit. Igår besökte jag och ett par studenter en workshop de höll på vetenskapsfestivalen i Göteborg. En mycket givande och positiv tillställning. Super Marit arbetar för att stödja och stärka flickor och kvinnors position inom spelvärlden. De vill att fler kvinnor blir aktiva spelskapare för att en ny spelbransch ska växa fram. Detta tycker jag är bra. Kreativ skapande spelkultur är inget som på något vis är bättre lämpat för killar förutsättningar för god kvalité och nya bra idéer ökar genom att den skapande intelligentian är uppblandad. Jag tycker i detta fall att en total uppblandning är önskvärd – inte bara mellan könen utan också etnisk. Man skulle kunna argumentera för att trovärdigheten i ändamålsenligt spel också ökar om avsändaren inte är könsstereotyp eller kort och gott stereotyp.

Tic tac toe som system.

Spel är, i min mening, ett system. System är i sin nakenhet helt omöjliga att belamra med könsrelaterat innehåll. Det könsrelaterade innehållet sker i ett senare skede då man klär det med tema. Kanske kan denna insikt utgöra en, om än aningen svårsmält och intellektuell, sporre för blivande kvinnliga speluppfinnare.

Systemet är könsneutralt. Jag har en känsla av att jag kommer att få äta upp det, men jag skriver det ändå.

Ola

Written by Ola Janson

april 18, 2007 at 9:35 f m

Publicerat i spelarkitektur, spelteori