Lärning genom gärning / KY Projektledning Inriktning Spel

en lärarblogg för utbildningen Projektledning inriktning spel

Archive for the ‘07’ Category

Jag har flyttat hem

leave a comment »

Bloggens nya plats är numera i Academedias egen hamn.

ställ om era rss-läsare och era eventuella bokmärken

den nya adressen är:

http://ky.academedia.se/spel/

vi ses där i fortsättningen.

Ola

Annonser

Written by Ola Janson

mars 13, 2009 at 2:39 e m

Publicerat i 07

Om scrum kändes svårt

leave a comment »

Så blir det kanske enklare med detta klippet:

Written by Ola Janson

december 15, 2008 at 6:16 e m

Publicerat i 07, 08, scrum

Skillanden mellan Scrum och traditionell projektledning

leave a comment »

Under de veckor vi arbetade med festen så använde vi oss av Scrum som projektmodell. Huruvida vi verkligen lyckades följa projektmodellen till punkt och pricka lämnar jag osagt men den kan nu fungera som samtalsunderlag för följande uppgift.

Vilka är de väsentliga skillnaderna på Scrum och traditionella projektmodeller? Resonera kring olikheterna under följande rubriker: transparens, hierarkier, kommunikation, leveranser och kvalité.

Blogguppgiften skall vara minst 1000 ord och skall vara inne 26/11 klockan 17:00.

Gå in och läs och utvärdera minst en av dina kamraters bloggar och skriv en kommentar.

Inläsningsmaterial för sjuka finns i inlägget innan.

Ola

Written by Ola Janson

november 13, 2008 at 3:30 e m

Publicerat i 07

Tagged with

Tillbaka från LiA2 och in i Scrum

leave a comment »

Projektledning inrikting spel 07 kom i måndags tillbaka från sin andra LiA. Förutom att jag är extremt nöjd med den period jag planerat för dem så är jag också väldigt nyfiken på berättelser och redogörelser från de gångna tio veckorna.

Parallellt med LiA-rapportskrivandet har jag startat en liten introduktionskurs i projektmodellen SCRUM. Scrum är i alla högsta grad aktuell, inte bara för att hela spelbranschen använder den, utan också för att den ligger så oerhört i tiden. Web 2.0, transparens och deltagarkultur — you name it — allt verkar i min värld nu vara möjligt att väva ihop till ett härligt kalas med gemensam värdegrund och tankegods. Scrum erbjuder ett alternativ till den så kallade vattenfallsmetoden (se Tonnquist sid 107) — en traditionell projektmetod som inte erbjuder något vidare stöd i processer som kräver testning. Det är min fasta övertygelse att det sista kapitlet inte är skrivet när det gäller scrum. Flera kreativa branscher skulle gynnas av kasta gammalmodiga och föråldrade hierarkiska projektmodeller i papperskorgen och kanske ersätta dem med t ex Scrum.

För de studenter och andra som vill veta vad Scrum är så hänvisar jag till följande andrahandskällor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Scrum

Ola

Written by Ola Janson

oktober 29, 2008 at 2:31 e m

Publicerat i 07

Ett veckoprojekt om särskrivning

with 2 comments

Projektet pågår från måndag 6 oktober till måndag 13 oktober och går ut på att skapa ett språkspel om särskrivning.

Bakgrund

Särskrivning anses av många vara en landsplåga. Med särskrivning avses när ett sammansatt ord felaktigt skrivs som två eller flera ord. I och med internets utbredning under slutet på nittiotalet gjorde sig vardagssvenskens språkvanor obehagligt påminda i egna hemsidor och ändlösa antal inlägg på diverse forum. Reaktionerna lät inte vänta på sig skrivihop.nu startades 2000.09.05. Ungefär tre år senara drog upphovsmännen i handbromsen med över 26000 medlemmar. Särskrivning verkar vara något som berör.

Språk och spel
Språk är ett utmärkt system att skapa spel runt. Tillsynes massor av stenhårda regler men dessvärre lika många undantagstillstånd. Exemplen på språkspel är minst sagt ändlös men för att nämna några så sticker väl framför allt Scrabble(1948) — känt i sverige som Alfapet eller Balderdash(1971) som bygger på sällskapsleken Dictionary Pictionary kännt i sverige som Rappakalja eller bästsäljaren Apples to Apples(1999) från pegasus speile. Många webbspel använder sig också av språk i sina kärnmekaniker (bookworm, typer shark). Men kungen av alla digitala spel där språket spelar en avgörande roll är trots allt de textbaserade äventyrsspelen. En av de mest kända spelen är onekligen Zork från InfoCom. Zork släpptes massor av versioner och spelades av 100 000-tals nerdar medelst stackatokommandon som ”go north”, ”kill dwarf” eller den ännu mer effektiva ”get all”. Denna, idag av många glömda, spelgenre lever i subkulturen med communityn runt programvaran inform 7. Kolla upp om det intresserar er.

Projektets syfte och mål

Målet är att ni under veckan skall skapa kortspel som tar upp ämnet särskrivning. Målgruppen är gymnasieelever.  Med kortspel avses ett spel där den huvudsakliga komponenten är spelkort eller kortliknade brickor. Det är tillåtet att använda andra komponenter men korten måste vara den viktigaste delen av spelmekaniken. Jag vill dessutom att spelet skall involvera någon slags aktivitet som har med särskrivning att göra. Håll er borta från enkla lösningar som t ex frågespel.

Syftet med projektet är att ni skall under fem dagar skall jobba med en speldesignprocess. I detta första projekt är det inte resultatet som står i första rummet utan snarare hur ni har använt de teoretiska kunskaper som ni tillgodogjort er. Det är i skolan ni skall göra fel så att ni slipper göra det i verkligheten. Kom hellre med ett spel som ”nästan” fungerar och med massor av lärdomar i bagaget än ett laminerat kortspel som ser fantastiskt bra ut ingen koll på hur ni plockat fram det.

Former för projektet

Ni kommer att delas in i grupper med 5 eller 6 medlemmar. Varje gruppmedlem ansvarar för en dag (de grupper med 6 får en dag två ansvarspersoner). Ni bestämmer själva vilken dag varje medlem skall ta. Under denna dag skall projektmedlemmen:

 • delta i en överlämning från föregående dags projektmedlem (förutsatt att det inte är första dagen)
 • Sätta samman ett rudimentärt schema för dagen (använd google.calendar)
 • Stå för fikaarrangemang och lunchplaner. Det innebär att planera var och hur — inte laga mat till alla.
 • Projektmedlemmen är underdagen projektledare och ansvarar i huvudsak för att gruppen skall må bra och att en sund kreativ miljö upprätthålls.
 • Sist men inte minst, se till att en ersättare inom gruppen finns om sjukdom eller andra omständigheter skulle hindra projektmedlemmen från att delta.

För alla grupper gäller också:

 • lägg upp en gemensam kalender för projektet. Dela ut den så jag kan se den också.

Eftersom få av er deltagit i spelprojekt tidigare så kommer jag att visa vilka delar ni bör ha med i projektupplägget:

 • idéarbete — spåna, brainstorma eller andra sätt för att kläcka geniala idéer. Uppehåll er inte för länge i denna fas.
 • speltest — gå så snabbt som möjligt in i denna fas. Man kan inte diskutera sig fram till om en spelidé är bra eller inte. Testa är det enda empiriska metod som fungerar. Denna fas avslutas med att ni har en prototyp som fungerar och som alla är nöjda med.
 • produktion — skapandet av det färdiga spelet. Detta är lättare sagt än gjort. En snygg prototyp tar oftast längre tid att göra än vad man tror. Detta till trots skall ni inte lägga överdrivet med tid på detta.

Under hela projektet pågår en hel del processer — t ex designprocesser och gruppdynamiska processer. Det är viktigt att hela tiden dokumentera projektet. Det görs fördelaktligen på tre sätt:

 • Ta foton. Hela tiden. Spela gärna in film och lägg upp.
 • Skriv kontinuerligt regler allt eftersom ni skapar spelet. Vänta inte med detta till slutet.
 • Skriv projektdagbok. Detta ansvar ligger på den projektmedlem som ansvarar för den enskilda dagen.

Detta skall redovisas

Själva redovisningen skall göras i Pechakuchaformat. 20 slides i 20 sekunder. Den skall innehålla 1/4 fakta om spelet, 1/4 om designprocessen, 1/4 om gruppprocessen och 1/4 om vilka delar av kursen ni använt för att tala om och förstå ert projekt. Ordning får ni bestämma själva. Presentationen skall göras med alla framme på scenen — alla behöver dock inte prata om man inte vill.

Spelet skall vara spelbart. Det skall innehålla regler och skall kunna testas av utomstående. Ni skall göra minst två exemplar av ert spel så att alla kan testa det. Vi kommer att avsluta måndagen med speltester.

Vi ses på måndag

Ola

Written by Ola Janson

oktober 5, 2008 at 10:46 e m

Publicerat i 07

Ibland är något bara snyggt

with 9 comments

Allt behöver inte vara deltagarkultur, spel och aktivetet. Ibland exploderar det och är vackert bara.

En öppen utmaning till personer i min microbloggosfär att hitta snyggare skatevideo.

ola

Written by Ola Janson

september 16, 2008 at 1:40 e m

Publicerat i 07

Rekrytera en vän!

with one comment

Uppgiften till Måndag ser ut som följer.

Del 1 Genomförande
Beskriv enligt retorikens alla regler de tre viktigaste anledningarna att läsa projektledning inriktning spel.

 • Vad gör man på utbildningen?
 • Var jobbar man när utbildningen är klar?
 • Vad gör man på jobbet?

Välj ut ett eller flera rimliga offer. Förslagsvis en person som kan tänkas söka.

Del 2 Utvärderande
Beskriv vad som gick bra i din lilla mini-rekryteringskampanj. På vilket sätt beskrev du utbildningen? Vilka frågor kändes svåra att besvara? Var det något du kom på som du själv undrar över? Hur gick själva rekryteringen? Låg problemet i din formulering eller hos rekryteringsoffret eller i din presentation?

Del 3Utvärdera varandra
Gå in och kolla på dina klasskamraters bloggar. Denna gång skall du läsa någon annans blogg och citera något som du tyckte var bra och skriva en reflektion runt det. Du skall alltså skriva det i din egen blogg!

Exempel:
Alexander skrev:
“Det var svårt att få min vän att säga upp sig för jobbet”
Med det skitjobb han hade så undrar jag om han vill ha kvar det. Kanske var det trygghet?

Slutfinal
Jag är väldigt intresserad av att få in fler till utbildningen. Om du rekryterar en person till utbildningen (och som efter intervju fortfarande vill prova) så belönar vi detta med att betala kurslitteraturen.

Leverans och formalia

Blogginlägget skall vara inne Måndag morgon. Den totala längden på blogginlägget skall vara, som 
förra gången, minst 500 och mest 1000 ord. Om du lyckad rekrytera någon så porta dem vidare till
mig. Ge mig namn och telefonnummer. Detta skall ske i ett mail till mig ola.janson@academedia.se. 
Hjälp gärna varandra!

Ola

Written by Ola Janson

september 10, 2008 at 1:00 e m

Publicerat i 07